Stirling Container
Företagslösningar

En grönare golfklubb

På Haninge GK i Stockholm installeras just nu en världsunik lösning där 16 modulbaserade Stirling V2-6 CX levererar den el och värme som golfklubben önskat. Genom förbränning av förnybar energi så kan golfklubben både få en modern back-up-lösning och lägre driftkostnader tack vare den modulbaserade lösningen som HeatPower byggt.

Läs mer i vår företagsbroschyr

Stirling-teknologin

Användningsområden

Inresol företag
Företag

Perfekt för företag som vill sänka sina uppvärmnings- och elkostnader, gå över till förnybar energi, och anläggningar som har outnyttjade värmekällor för elproduktion.

Lant- och skogsbruk

För de som äger skog och/eller större lantbruk är stirling-teknologin högintressant eftersom ägaren av lant- eller skogsbruket kan bli självförsörjande på både el och värme.

BRF:er och boenden

På hotell, vandrarhem eller BRF:er förbrukas stora mängder el och varmvatten. Här kan en lösning med flertalet sammankopplade motorer vara ett perfekt komplement till befintligt elnät.

Viktiga anläggningar

Anläggningar med samhällsviktiga funktioner som sjukhus och lantbruk – kräver enligt lag back-up-­lösningar. De består idag oftast av  service-krävande och omoderna diesel-lösningar.

Energilösningar för alla

Produkter från Inresol

Inresol Stirling V2-6-CX

V2-6 CX

En populär produkt för de som vill bli OEM eller för företag som vill ha energieffektiva lösningar. Installera flera motorer för att täcka anläggningens energibehov. Tack vare samverkan mellan inverter, batteri och motor kan CX leverera el upp till 10 kW (inverter+batteri) och upp till 10 kW för varmvatten per motor. Endast lättare service krävs varje 1-2 år, och veckovis inspektion av motorn rekommenderas.

Få teknisk specifikation

Inresol V2-6-TRX

V2-6 TRX

Bioenergi in – el ut. V2-6 TRX kan göra bostadsägaren näst intill självförsörjande. Motorn producerar upp till 5 kW el (leverans 2,5 kW, med batteri upp till 5 kW, samt med inverter 10 kW – om kontinuerlig effekt om det finns energi i batteri) – och 10 kW värme. Den inbyggda växelriktaren omvandlar rörelseenergin till elektricitet för förbrukning i ditt hus.

Få teknisk specifikation

Inresol Stirling V2-6

V2-6

Inresols stirling-motor V2-6 kan producera el och värme upp till 5 kW (el) och 10 kW (värme) genom en mängd förbränningskällor, exempelvis pellets eller träflis. Motorn verkar genom uppvärmning mellan 750 – 1150 °C och kan, med rätt förutsättningar, placeras i ved- och pelletspannor. Ingen oljesmörjning eller oljefilter krävs, den är tystgående och kräver lite service.

Få teknisk specifikation

Inresol Stirling V2-6-X

V2-6 X

Inresol har tagit fram V2-6X-paketet som genom samverkan mellan inverter, batteri och V2-6-motor tillsammans levererar el upp till 10 kW (inverter+batteri) och upp till 10 kW för varmvatten som används till uppvärmning eller tappvatten.

Motorns totala verkningsgrad är i snitt över 90%.

Få teknisk specifikation

Inreseol V2-6-Tripower

V2-6 TRIPOWER

Med tre stycken sammankopplade stirling-motorer i en enhet så levereras 15 kW el till den önskade anläggningen och 45 kW till uppvärmning/tappvatten. Växelriktare och batterier är inbyggda i chassit och du kan via Inresols molntjänstlösning se effekt och förbrukning i realtid.

Få teknisk specifikation

Inresol Powerbank

Inresol Powerbank

Inresol Powerbank kan användas som ett startbatteri för stirling-motorn, och även som energilagring för leverans av upp till 10 kW el. Det är ett modulärt batteri så kapaciteten kan utökas för att ge den lagrings- och leveranskapacitet som önskas. Batteriet kyls ned av fläktar, BMS är inbyggt (med RS485) för att se status och för kontroll av invertern.​​​​​​​

Få teknisk specifikation

Inresol Nitrogen

Inresol Nitro Gen

PSA-generatorn extraherar kvävgas från luften via en process som på engelska kallas “pressure swing adsorbtion”. Den är lätt att hantera och enkel att använda – särskilt anpassad för produktion av kväve på en industriell skala. PSA-enheten är helautomatisk och producerar kväve när det finns behov. Stirling-motorn stänger av eller sätter igång sig själv under påfyllnadsprocessen.

Få teknisk specifikation

Kommande nyheter!

Flera produkter kommer att lanseras under 2018. Bland annat en SI-modell (stand alone inverter) samt egenutvecklade batterier i absoluta världsklass.

Håll dig uppdaterad via vår FB-sida

Hitta leverantör av företagslösningar

Kontakta oss