Mot företag eller kommun

Från lantbruk till sjukhus

Inresol företag
Företag

Perfekt för företag som vill sänka sina uppvärmnings- och elkostnader, gå över till förnybar energi, och anläggningar som har outnyttjade värmekällor för elproduktion.

Lant- och skogsbruk

För de som äger skog och/eller större lantbruk är stirling-teknologin högintressant eftersom ägaren av lant- eller skogsbruket kan bli självförsörjande på både el och värme.

BRF:er och boenden

På hotell, vandrarhem eller BRF:er förbrukas stora mängder el och varmvatten. Här kan en lösning med flertalet sammankopplade motorer vara ett perfekt komplement till befintligt elnät.

Viktiga anläggningar

Anläggningar med samhällsviktiga funktioner som sjukhus och lantbruk – kräver enligt lag back-up-­lösningar. De består idag oftast av  service-krävande och omoderna diesel-lösningar.

Låt oss berätta mer

Lämna ditt telefonnummer nedan så ringer vi dig:

Inresol V2-6 TRX
Stirling V2-6 TRX

Från småhus till villa

Genom uppvärmning så värms den ena delen av stirling-motorn upp, samtidigt som den andra delen är kallare. På så sätt får kolvarna fart och rörelseenergin omvandlas sedan tack vare generator och växelriktare till ström som leds till husets elcentral. Samtidigt leds värmen vidare till ackumulatortank och vidare till ex. radiatorer eller tappvatten.

Verkningsgraden för motorn är över 90 procent, där 70 procent går till värme, och 30 procent till elproduktion. Tack vare att motorn är kopplad till en växelriktare (en så kallad inverter) så finns även möjligheten att sälja tillbaka överflödig el till elnätet.

Motorn är utrustad med smart mjukvara som gör att du på distans – via en molntjänstlösning – kan se el­produktionen och annan information som rör maskinen.

För ett standardhus så beräknas både el- och värmeutgifter bli cirka 900 kronor per månad genom inköp och eldning av pellets. En siffra som gör att många sparar in investeringen på några år, samtidigt som maskinen ökar värdet på bostaden.

Modulbaserade lösningar

Sammankopplade så kan stirling-motorerna leverera den effekt som krävs för att driva ett företags anläggning. På Haninge GK installeras nu en container med 16 motorer som producerar el och värme till en stor del av golfklubben.

Läs mer i vår ÅF-broschyr

Stirling Container Inresol
Stirling Container
Energilösningar för alla

Produkter från Inresol

Inresol Stirling V2-6-CX

V2-6 CX

En populär produkt för de som vill bli OEM eller för de som vill sälja företagslösningar. Installera flera motorer för att täcka anläggningens energibehov. Tack vare samverkan mellan inverter, batteri och motor kan CX leverera el upp till 10 kW och upp till 15 kW för varmvatten per motor. Endast lättare service krävs varannat år, och veckovis inspektion av motorn rekommenderas.

Ladda ned broschyr för ÅF
Inresol V2-6-TRX

V2-6 TRX

Träpellets in – el ut. V2-6 TRX kan göra bostadsägaren näst intill självförsörjande på miljövänlig el och värme. Motorn producerar upp till 5 kW el och 10 kW värme. Den inbyggda växelriktaren omvandlar rörelseenergin till elektricitet för förbrukning i din kunds hus. Mer informationen om villa-versionen av V2-6 hittar du på sida 6.

Ladda ned broschyr för ÅF
Inresol Stirling V2-6

V2-6

Inresols stirling-motor V2-6 kan producera el och värme upp till 5 kW (el) och 10 kW (värme) genom en mängd förbränningskällor, exempelvis pellets eller träflis. Motorn verkar genom uppvärmning mellan 750 – 1150 °C och kan placeras i ved- och pelletspannor om tillverkare skapar rätt förutsättningar. Ingen oljesmörjning eller oljefilter krävs, den är tystgående och kräver lite service.

Ladda ned broschyr för ÅF
Inresol Stirling V2-6-X

V2-6 X

Inresol har tagit fram V2-6X-paketet som genom samverkan mellan inverter, batteri och v2-6-motor tillsammans levererar el upp till 10 kW och upp till 15 kW för varmvatten som används till uppvärmning eller tappvatten.

Motorns effektivitet är i snitt över 90%.

Ladda ned broschyr för ÅF
Inreseol V2-6-Tripower

V2-6 TRIPOWER

Med tre stycken sammankopplade stirling-motorer i en enhet så levereras upp till 15 kW el till den önskade anläggningen och 30 kW till uppvärmning/tappvatten. Växelriktare och batterier är inbyggda i chassit och du kan via Inresols molntjänstlösning se effekt och förbrukning i realtid.

Ladda ned broschyr för ÅF
Inresol Powerbank

Inresol Powerbank

Inresol Powerbank kan användas som ett startbatteri för stirling-motorn, och även som energilagring för leverans av upp till 10 kW el. Det är ett modulärt batteri så kapaciteten kan utökas för att ge den lagrings- och leveranskapacitet som önskas. Batteriet kyls ned av fläktar, BMS är inbyggt (med RS485) för att se status och för kontroll av invertern.​​​​​​​

Ladda ned broschyr för ÅF
Inresol Nitrogen

Inresol Nitro Gen

PSA-generatorn extraherar kvävgas från luften via en process som på engelska kallas “pressure swing adsorbtion”. Den är lätt att hantera och enkel att använda – särskilt anpassad för produktion av kväve på en industriell skala. PSA-enheten är helautomatisk och producerar kväve när det finns behov. Stirling-motorn stänger av eller sätter igång sig själv under påfyllnadsprocessen.

Ladda ned broschyr för ÅF

Kommande nyheter!

Flera produkter kommer att lanseras under 2018. Bland annat en SI-modell (stand alone inverter) samt egenutvecklade batterier i absoluta världsklass.

Håll dig uppdaterad via vår FB-sida

Låt oss berätta mer

Lämna ditt telefonnummer nedan så ringer vi dig:

Följ med på fabriksvisning

Gäller dig som är intresserad av att bli återförsäljare. Eller mejla oss direkt!

Alexander Ahlin Strive Energy